1. QUY ĐỊNH CHUNG

Lữ Tấn tôn trọng sự riêng tư của bất kỳ ai ghé thăm trang web của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập, xử lý và sử dụng phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu của các quốc gia đang đặt văn phòng của bộ phận chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu. Chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ này.

Bất kỳ sự thay đổi nào về “chính sách bảo mật” của chúng tôi sẽ được cập nhật lên trang này. Quy định này không áp dụng cho các trang web của đối tác thứ ba.

Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu do khách hàng gửi trên server.

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Lữ Tấn, chúng tôi mặc định là bạn đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.

2. THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ XỬ LÝ CÁC DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, một số dữ liệu sẽ tự động được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi theo mặc định của máy tính và cách thức làm việc của hệ thống mạng.

Bạn không cần phải tiết lộ “dữ liệu cá nhân liên quan” của bạn để sử dụng trang web này. Bạn chỉ cung cấp một số thông tin cần thiết của bạn khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Lữ Tấn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng và xử lý các dữ liệu cho mục đích hỗ trợ bạn.

Thông thường, những mục đích này bao gồm:

  • Cung cấp và quản lý các dịch vụ của chúng tôi đến bạn;
  • Cải thiện các dịch vụ của chúng tôi;
  • Tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nội bộ của chúng tôi;
  • Thực hiện các yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi thực hiện các bước thiết thực để đảm bảo rằng “dữ liệu dữ liệu cá nhân liên quan” của bạn là chính xác.

3. BẢO MẬT

Lữ Tấn sẽ lưu trữ dữ liệu có liên quan của bạn một cách an toàn, và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ “dữ liệu cá nhân liên quan” của bạn khỏi sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi trái phép. Đối tác theo hợp đồng của Lữ Tấn – người có quyền truy cập vào “dữ liệu cá nhân liên quan” để cung cấp các dịch vụ cho bạn trên danh nghĩa Lữ Tấn theo hợp đồng cũng có nghĩa vụ giữ thông tin như vậy và không sử dụng những dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác.

Các công ty, tổ chức cung cấp dịch vụ đặt phòng, hoặc dịch vụ du lịch (gọi tắt là công ty trung gian) sẽ thu thập thông tin theo chính sách của họ. Khi bạn ủy thác cho các công ty trung gian này đặt hàng dịch vụ của Lữ Tấn, Lữ Tấn sẽ quan niệm công ty trung gian này là một đối tượng khách hàng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu đặt hàng của công ty trung gian đó. Lữ Tấn sẽ bảo vệ thông tin mà Lữ Tấn nhận được nhưng không chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin mà bạn cung cấp cho các công ty trung gian đó cũng như không có trách nhiệm yêu cầu các công ty trung gian đó bảo mật thông tin.

4. XÓA DỮ LIỆU

Dữ liệu được xóa tự động thường xuyên sau khi các vấn đề có liên quan kết thúc.

5. ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN

Lữ Tấn cung cấp chức năng đặt phòng theo hình thức ghi nhận yêu cầu đặt phòng. Yêu cầu đặt phòng chỉ có hiệu lực khi đủ các yếu tố sau:

  1. Chúng tôi có phản hồi lại thông tin đặt phòng của quý khách qua điện thoại hoặc email.
  2. Quý khách đã thực hiện đủ các thủ tục đặt phòng theo yêu cầu của chúng tôi.

Việc chậm trễ hoặc hoặc không đủ các thủ tục đặt phòng được hiểu là quý khách đã hủy hoặc ngưng việc đặt phòng.

6. QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN và hoàn tiền

Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thỏa thuận.

7. ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN:

Cơ Sở Lưu Trú Du Lịch Lữ Tấn
Địa chỉ: 2/6 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại: 0902603111
Email: lutandalat@gmail.com
Người đại điện: Phạm Lan Chi

Theo giấy phép ĐKKD số 42024314A cấp ngày 29/7/2015 tại UBND TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.